По повод Патрониот празник на нашето училиште и со цел одблежување на истиот во време на онлајн настава, учениците заедно со своите наставници креираа краток видео запис во кој беа опфатени неколку сегменти.

Повеќе...

Во прилог нашиот училишен весник, гласило и информатор по повод Патрониот празник. Како секоја година така и оваа на него работеа учениците од новинарската секција. 

Повеќе...