Еколошка акција организирана во соработка со невладиното здружение „Новак 2014“ - Општина Новаци и ООУ „Славко Лумбарковски“.

Повеќе...

По повод Патрониот празник на училиштето, на 29. 03. 2018 год. се реализираа повеќе настани за обележување на Патрониот празник на нашето училиште. Во огранизација на предметните наставници по ФЗО се организираа спортски активности во спортската сала на училиштето.

Повеќе...

По повод велигденските празници во склоп на училиштето беше организиран настан за избор на најубаво велигденско јајце. Наградени се и пофалени ученици од одделенска и предметна настава.

Повеќе...

Нашиот училишен весник, гласило и информатор излегува секоја година токму пред Патрониот празник. На него работеа неуморните ученици од новинарската секција Евгенија Трајковска, Марија Митревска, Александра Бошевска, Марија Ѓоргиевска, како и наставниците од редацискиот одбор Вецко Стојчевски и Билјана Стојановска.

Повеќе...