Во прилог ја објавуваме годишната програма за работа на нашето училиште за учебната 2022/2023 година, како и годишниот извештај за 2021/2022

Повеќе...

По повод Светскиот ден на книгата и авторското право на 23ти Април 2021год. беше одржана работилница во ООУ „Славко Лумбарковски“-Новаци (ПУ Бач).

Повеќе...